Hypotheken

Het kopen van een huis is één van de financiële “slagaders” in uw financieel plan. Het is immers één van de grootste aankopen in uw leven. Nu lenen betekent dat u in de toekomst de capaciteit moet hebben om te kunnen aflossen. De basis van iedere hypotheek is in feite hetzelfde: er wordt een lening verstrekt, er worden afspraken gemaakt met betrekking tot de aflossing en er wordt een risicoverzekering gesloten om bij overlijden de schuld (deels) af te kunnen betalen.

Wij hebben een eigen en onafhankelijke visie met betrekking tot de financiering van een woning. Uiteraard adviseren wij vanuit de basis van de benodigde hypothecaire lening en bouwen wij ons advies verder uit conform uw wensen en doelstellingen. De risico´s van nu en later worden in het advies uitvoerig besproken. Door dit in een financieel plan te onderkennen creëert u een solide basis ten opzichte van uw inkomsten- en uitgavenpatroon. Risico´s als arbeidsongeschiktheid, vroegtijdig overlijden en een eventueel tekort in uw pensioen blijven hierbij niet ongemoeid.

In de jungle van financiële dienstverleners en snelle adviseurs wordt uw belang al te vaak uit het oog verloren. Een objectieve kijk op rente, aflossingsmogelijkheden en risicofactoren is juist dan noodzakelijk. Zijn de maandlasten niet onnodig hoog en kunnen deze niet beter worden afgestemd op het huidige en toekomstige inkomen. Zijn er wellicht fiscale beperkingen in de hypotheekrenteaftrek en welke mogelijkheden zijn er voor verbetering van het rendement op een belegging? Al deze vragen bespreken wij samen met u. Flexibiliteit, kosten beheersing en een reële visie op wensen en doelstellingen staan centraal bij ons kantoor.

Het resultaat: een onafhankelijk en gedegen advies.

 • Aflossingsvrije hypotheek

  Een volledig aflossingsvrije hypotheek bestaat niet meer. Een bestaande hypotheek mag nog worden voortgezet of overgesloten naar een andere geldverstrekker, mits er niets word gewijzigd aan de leensom . Voor het aflossingsvrije deel betaalt u maandelijks alleen rente over de hypotheeklening. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van deze hypotheekvorm? En wat zijn de voor- en nadelen?

  Belangrijkste kenmerken

  • U lost op het aflossingsvrije deel niet af gedurende de looptijd van de leningen u bouwt op dat deel ook geen vermogen op om in de toekomst af te kunnen lossen.
  • Aan het einde van de looptijd of op het moment dat u verhuist, betaalt u de openstaande lening terug aan de geldverstrekker. Hiervoor gebruikt u bijvoorbeeld de opbrengst uit de verkoop van de woning of uw spaargeld.
  • De deels aflossingsvrije hypotheek wordt nog uitsluitend gesloten mits er voor 1 Januari 2013 reeds een aflossingsvrije hypotheek liep in combinatie met een andere hypotheekvorm of wanneer u eigen geld kunt inbrengen.
  • Het laatste kabinetsakkoord handhaaft de mogelijkheid om een aflossingsvrij hypotheekgedeelte af te sluiten waarbij dit deel als een 2e leningdeel gezien wordt. De hypotheekrente over dit aflossingsvrije leningdeel is bij nieuwe gevallen, niet fiscaal aftrekbaar.

  Voordelen

  • Laagste maandlasten Bij een deels aflossingsvrije hypotheek heeft u de laagste maandlasten, omdat u over het aflossingsvrije deel alleen rente betaalt.
  • Maximaal profiteren Uw schuld op het aflossingsvrije deel blijft hetzelfde tijdens de looptijd, want u lost niets af op dat deel van uw lening. Het feit dat u geen aflossing betaald maakt de maandlast voordeliger.

  Nadelen

  • U bouwt niets op U bouwt over het aflossingsvrije deel geen vermogen op bij deze hypotheekvorm, omdat er op dat deel geen aflossingen plaatsvinden.
  • De eindaflossing is niet geregeld Omdat u minder vermogen opbouwt, kunt u de hypotheek aan het einde van de looptijd vaak niet aflossen. De rentelast loopt dan na dertig jaar gewoon door.
  • Schuld als erfenis Bij overlijden loopt de hypotheek gewoon door, omdat deze overgaat op de erfgenamen. Tenzij u een aparte overlijdensrisicoverzekering afsluit, waarmee de erfgenamen de hypotheek (deels) kunnen aflossen.

  Meer weten?

  Loop eens bij ons binnen of maak een afspraak. Wij informeren u graag verder over de mogelijkheden.

 • Annuïteiten hypotheek

  Een annuïteitenhypotheek is een hypotheekvorm waarbij u gedurende de looptijd van de hypotheek de hypotheeklening aflost. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van deze hypotheekvorm? En wat zijn de voor- en nadelen?

  Belangrijkste kenmerken

  • Bij een annuïteitenhypotheek betaalt u – zolang de hypotheekrente niet wijzigt – maandelijks een vast bedrag aan de geldverstrekker, de zogenoemde annuïteit.
  • De annuïteit bestaat uit een deel rente en een deel aflossing.
  • De verhouding rente-aflossing verandert gedurende looptijd. In het begin lost u maandelijks weinig af en betaalt u veel rente. Aan het einde van de looptijd lost u veel af en betaalt u een klein deel rente.

  Voordelen

  • Eenvoudige hypotheek.
  • Gegarandeerde aflossing De hypotheek is gegarandeerd afgelost aan het einde van de looptijd.
  • Stabiele bruto maandlasten Bij de annuïteitenhypotheek staat het brutomaandbedrag gedurende de rentevastperiode vast.
  • Goed alternatief De annuïteitenhypotheek is een alternatief voor een hypotheek met vermogensopbouw voor mensen met een hogere leeftijd of slechtere gezondheid.

  Nadelen

  • Aflossing klein bij aanvang Bij de annuïteitenhypotheek wordt in de beginfase van de hypotheek nauwelijks afgelost.
  • Netto lasten stijgen iedere maand Doordat uw hypotheekschuld iedere maand iets kleiner wordt, profiteert u steeds minder van de fiscale voordelen in belastingbox 1.
  • Overwaarde groeit Doordat u maandelijks op de hypotheek aflost, vergroot u iedere maand uw overwaarde. Gaat u in de toekomst verhuizen, dan wordt hierdoor de fiscale aftrek beperkt

  Meer weten?

  Loop eens bij ons binnen of maak een afspraak. Wij informeren u graag verder over de mogelijkheden.

 • Bankspaarhypotheek

  Deze hypotheekvorm is uitsluitend voort te zetten of over te sluiten in het geval van reeds lopende bankspaarhypotheken en kan niet als nieuwe hypotheekvorm worden gekozen. Met banksparen spaart of belegt u voor de aflossing van de hypotheek. Dit sparen doet u niet via een gekoppelde verzekering, maar via een gekoppelde bankrekening: de Spaarrekening Eigen Woning (SEW) of het Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW).Wat zijn de belangrijkste kenmerken van deze hypotheekvorm? En wat zijn de voor- en nadelen?

  Kenmerken

  • Geen verplichte aflossing tijdens de looptijd
  • Maximaal belastingvoordeel (niet aflossen = veel rente betalen)
  • Zekerheid: sparen tegen een vaste rente

  Voordelen

  • Zekerheid: het gespaarde kapitaal is gegarandeerd
  • Maximaal fiscaal voordeel
  • Belastingvrij sparen
  • Gemakkelijk te koppelen aan een nieuwe hypotheek

  Nadelen

  • Gebonden aan één instantie
  • Eindkapitaal is afhankelijk van de beurs
  • Hypotheekrente ligt gemiddeld 0,2% hoger
  • Enkele fiscale nadelen

  Meer weten?

  Loop eens bij ons binnen of maak een afspraak. Wij informeren u graag verder over de mogelijkheden.

 • Beleggingshypotheek

  Een beleggingshypotheek kan uitsluitend worden voortgezet of overgesloten zonder wijzigingen en aanpassingen. Nieuwe hypotheken in deze vorm worden niet meer verstrekt. Bij een beleggingshypotheek lost u niet direct op de hypotheek af, maar u belegt om aan het einde van de looptijd met het opgebouwde kapitaal de hypotheek af te lossen.

  Dit beleggen kan op twee manieren:

  • Via een levensverzekering
  • In beleggingsfondsen

  Beleggen via een levensverzekering

  Bij beleggen via een levensverzekering sluit u naast de hypotheek ook een levensverzekering. De belangrijkste kenmerken beleggen via een levensverzekering zijn:
  • De maandelijks premie die u betaalt, wordt belegd.
  • De hoogte van de uitkering van de levensverzekering is afhankelijk van de netto beleggingsresultaten.
  • In de levensverzekering kunt u ook een dekking tegen overlijden afspreken.

  Voordelen beleggen via een levensverzekering

  • Maximaal profiteren Omdat u niet rechtstreeks aflost op de hypotheek, profiteert u maximaal van de hypotheekrenteaftrek.
  • Belastingvrij vermogen opbouwen U kunt kiezen voor een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) waardoor u belastingvrij vermogen op kunt bouwen in belastingbox 1.
  • U heeft kans op een hoger rendement.

  Nadelen beleggen via een levensverzekering

  • Lage waardeopbouw bij aanvang Bij een beleggingshypotheek heeft u meestal hoge kosten, vooral in de eerste tien jaar. Hierdoor is de waardeopbouw in de eerste tien jaar lager.
  • Het beleggingsrendement is variabel Aan het einde van de looptijd is het onzeker of uw belegging genoeg heeft opgeleverd om de hypotheek mee af te lossen.
  • Minder flexibiliteit Kiest u voor een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) (belastingvrij sparen in box 1) dan bent u gebonden aan een aantal fiscale regels. Hierdoor bent u minder flexibel.

  Meer weten?

  Loop eens bij ons binnen of maak een afspraak. Wij informeren u graag verder over de mogelijkheden.

 • Lineaire hypotheek

  Een lineaire hypotheek is qua vorm eenvoudig: u betaalt maandelijks een deel aflossing en een deel rente. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van deze hypotheekvorm? En wat zijn de voor- en nadelen?

  Belangrijkste kenmerken

  • De aflossing is iedere maand hetzelfde Is de looptijd van de lening bijvoorbeeld dertig jaar (360 maanden), dan lost u maandelijks 1/360e deel van de hypotheekschuld af. Hierdoor daalt de hypotheekschuld in een rechte lijn (lineair), net als de rentelasten.

  Voordelen lineaire hypotheek

  • Eenvoudige hypotheek
  • Gegarandeerde aflossing De hypotheek is gegarandeerd afgelost aan het einde van de looptijd.
  • Hypotheekschuld daalt iedere maand Snel afnemende hypotheekschuld, omdat u elke maand een vast bedrag aflost.
  • Netto-lasten dalen Omdat u steeds een stukje aflost op de hypotheek, dalen de netto-lasten iedere maand. Daardoor betaalt u iedere maand minder rente.
  • Totale rentelasten laag De totale rentelasten over de hele looptijd van de hypotheek zijn lager dan bij andere aflossingsvormen.

  Nadelen lineaire hypotheek

  • Zeer hoge aanvangslasten.
  • Minder fiscaal voordeel Doordat uw hypotheekschuld iedere maand daalt, profiteert u steeds minder van de fiscale voordelen in belastingbox 1.

  Meer weten?

  Loop eens bij ons binnen of maak een afspraak. Wij informeren u graag verder over de mogelijkheden.

 • Spaarhypotheek

  Deze hypotheekvorm kan niet meer als nieuwe hypotheek worden afgesloten en bestaande gevallen mogen uitsluitend worden overgesloten zonder wijzigingen en aanpassingen. Bestaande hypotheken worden uiteraard gehandhaafd. Een spaarhypotheek is een lening gecombineerd met een Levensverzekering. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van deze hypotheekvorm? En wat zijn de voor- en nadelen?

  Kenmerken

  De belangrijkste kenmerken van een spaarhypotheek zijn:
  • Uw maandelijkse lasten bestaan uit: een deel rente (over het hypotheekbedrag) en een deel premie die u betaalt voor de levensverzekering.
  • U spaart altijd het eindkapitaal bij elkaar.
  • De spaarhypotheek lost u bij beëindiging af, met het geld dat u in de levensverzekering heeft gespaard.
  • Op het geld dat u spaart in de levensverzekering ontvangt u rente.

  Voordelen

  • Maximaal profiteren U lost niet rechtstreeks af op de hypotheek en profiteert dus maximaal van de hypotheekrenteaftrek.
  • Belastingvrij vermogen opbouwen U kunt kiezen voor een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) waardoor u belastingvrij vermogen opbouwt in Belastingbox 1.
  • Hoog rendement Een hoge hypotheekrente levert u een hoog rendement op.
  • De afkoopwaarde van de spaarpot is duidelijk De afkoopwaarde van de spaarpot is duidelijk. Stel dat u besluit om de levensverzekering voortijdig te beëindigen en uw spaarpot laat uitkeren (afkopen), dan krijgt u in de meeste gevallen uw spaarinleg terug, plus de rente daarover. Voldoet u echter niet aan de fiscale regels, dan moet u mogelijk nog wel afrekenen met de belastingdienst.
  • Stabiele maandelijkse lasten Kenmerkend voor de spaarhypotheek is dat de maandelijkse lasten minder worden beïnvloed door rentewijzigingen, omdat de spaarrente is gekoppeld aan de hypotheekrente (rentedempende werking).

  Nadelen

  • Afsluiten niet altijd mogelijk Bestaande hypotheekvormen kunnen tot 1 April 2013 worden omgezet in een spaarhypotheek. Wanneer u ouder bent dan vijftig jaar of een slechte gezondheid heeft, is het niet altijd mogelijk om een spaarhypotheek af te sluiten Bijvoorbeeld omdat de premie te hoog is, of omdat de looptijd van de verzekering te kort is om voor de fiscale vrijstellingen in aanmerking te komen.
  • Minder flexibiliteit Kiest u voor een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), dan bent u gebonden aan de fiscale regels. Hierdoor bent u minder flexibel.
  • Laag rendement mogelijk Een lage hypotheekrente levert u een laag rendement op.
  • Overstappen lastig De combinatie geldverstrekker en verzekeraar ligt vast, waardoor het overstappen naar een andere geldverstrekker moeilijker kan zijn.

  Meer weten?

  Loop eens bij ons binnen of maak een afspraak. Wij informeren u graag verder over de mogelijkheden.